Lãnh đạo công ty

Mạc Thị Thu Hằng
Chủ Tịch HĐQT
"Sự sáng tạo đòi hỏi phải có can đảm để buông tay khỏi những điều chắc chắn."
Nguyễn Việt Đức
Thành Viên HĐQT
"Tôi nhận ra rằng tôi càng làm việc chăm chỉ, tôi càng may mắn"
Nguyễn Thị Vân Anh
Thành Viên HĐQT
"Tin rằng thành công-Bạn sẽ thành công!"
preloader