Ống khớp nối HJ-8

Liên hệ

Khớp nối HJ-8 hỗ trợ kết nối giữa các đoạn ống lại với nhau để tạo thành các khung của xe đẩy, kệ hàng, bàn thao tác,… đáp ứng nhu cầu sử dụng trong sản xuất.