Bánh xe

Liên hệ

Bánh xe lắp vào chân đế giúp di chuyển kệ hàng, xe đẩy hoặc hỗ trợ dịch chuyển các khung trong khu vực sản xuất.