Nguồn Paramount Plus

Liên hệ

Máy phát tần số plasma Paramount Plus với dải xung rộng nhất luôn có mặt trong các máy phát xung RF. Paramount Plus cung cấp khả năng điều chỉnh RF chính xác, thao tác xung tuyệt đối và thu thập dữ liệu tiên tiến.

Được thiết kế với phạm vi rộng lớn của tần số cấp RF – với dải tần 400 kHz đến 60 MHz và mức công suất từ 1,5 đến 15 kW – Paramount Plus mang lại chu kì xung ổn định và độ tin cậy mà bạn yêu cầu.

Tính năng của nguồn Paramount Plus

  • Kiểm soát, điều khiển hoàn toàn bằng kỹ thuật số
  • Xung tần số cấp đơn và kép phù hợp mọi yêu cầu kỹ thuật.
  • Đồng bộ hóa cấp xung tần số cao. Chuẩn xác – ổn định
  • Điều khiển sóng dạng xung
  • Tích hợp chức năng đo công suất và trở kháng tại thời điểm thực tế.
  • Giám sát xung thời gian thực
  • Tích hợp chức năng điều chỉnh tần số, phù hợp yêu cầu kỹ thuật cấp xung plasma
  • Dải tần số rộng từ 400Khz-600Mhz.