Thiết bị đo điện áp tĩnh điện Trek 523-1

Liên hệ

Thiết bị đo tĩnh điện

ỨNG DỤNG

  • Đo điện áp tĩnh điện
  • Lắp ráp thiết  bị điện tử
  • Kiểm tra vật liệu bán dẫn
  • Kiểm tra vật liệu ESD
  • Kiểm soát trong dây truyền tự động
  • Audit ESD, xử lý sự cố
Nhà cung cấp