Đối tác
Systech chuyên nghiệp, khoa học và chủ động trong cung việc cung cấp các hệ thống giá trị cao hơn cho các ngành công nghiệp sản xuất & Công nghiệp hỗ trợ. Với năng lực đó, Systech hiện đã và đang là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp FDI, các khách hàng lớn như Samsung, Canon, …
Sinofa
admin | Đối tác | 11/08/2017 | 150 viewsTin liên quan
| 145 views
| 134 views
| 146 views
| 150 views
17/04/2017 | 175 views
| 168 views
| 183 views
3M
| 174 views
| 164 views
| 183 views
Trao đổi hợp tác?
Bạn cần được Hỗ trợ
Liên hệ ngay