Giải pháp Electro Static Discharge

ESD là một trong những vấn đề được quan tâm đặc biệt trong các nhà máy sản xuất điện tử và bán dẫn. Chúng tôi tự hào là thành viên của hiệp hội ESDA của thế giới, có năng lực tư vấn và cung cấp giải pháp 1 cách toàn diện về ESD.
Trao đổi hợp tác?
Bạn cần được Hỗ trợ
Liên hệ ngay