Đội ngũ SYSTECH
Systech chuyên nghiệp, khoa học và chủ động trong cung việc cung cấp các hệ thống giá trị cao hơn cho các ngành Công nghiệp sản xuất & Công nghiệp hỗ trợ. Với năng lực đó, Systech hiện đã và đang là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp FDI, các khách hàng lớn như Samsung, Canon, …
Mạc Thị Thu Hằng
admin | Đội ngũ SYSTECH | 17/04/2017 | 671 viewsTin liên quan
07/09/2017 | 2044 views
17/04/2017 | 671 views
| 781 views
| 1214 views
| 669 views
| 410 views
Trao đổi hợp tác?
Bạn cần được Hỗ trợ
Liên hệ ngay