Khách hàng của chúng tôi
Danh sách các khách hàng chúng tôi đã phục vụ.
Lời tri ân
Systech chuyên nghiệp, khoa học và chủ động trong cung việc cung cấp các hệ thống giá trị cao hơn cho các ngành công nghiệp sản xuất & Công nghiệp hỗ trợ. Với năng lực đó, Systech hiện đã và đang là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp FDI, các khách hàng lớn như Samsung, Canon, …
Denso Vietnam
Canon Việt nam
Samsung Việt Nam
Brother Industries
Microsoft Vietnam
Panasonic
Trao đổi hợp tác?
Bạn cần được Hỗ trợ
Liên hệ ngay