Sự kiện Systech
ESDA (Mỹ) đào tạo ESD tại VN-11/2017
admin | Sự kiện Systech | 10/09/2017 | 676 views

Khóa học chống tĩnh điện do ESDA tổ chức tại Việt Nam

Nhằm mục đích chia sẻ hiểu biết và kiến thức về chống tĩnh điện từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm trong lĩnh vực điển, điện tử.
Tổ chức chống tĩnh điện quốc tế phối hợp cùng Systech TTC sẽ tổ chức chương trình đào tạo chống tĩnh điện lần đầu tiên tại Việt Nam.

Với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này đến từ Mỹ sẽ tham gia chia sẻ
Thời gian: 14-16/11/2017
Địa điểm: Khách sạn Sai Gon Prince, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Nội dung đào tạo:

  1. Kiến thức cơ bản về chống tĩnh điện.

Cung cấp các kiến thức cơ bản về tĩnh điện ,phóng  tĩnh điện và ảnh hưởng của tĩnh điện đối với sản xuất  và kiểm soát các  phần  tử nhạy  cảm  tĩnh điện.

  1. Kiểm soát ESD khu vực thao tác: Thiết  lập,  Đánh giá, Đo lường

Kiểm soát tốt tĩnh điện trong khu vực  thao tác là nền  tảng  của  chương trình quản  lý chống tĩnh điện (EPM).

  1. Làm thế nào để lên kế hoạch kiểm  tra  quản lý và đo lường đánh giá  ESD?

Xây dựng  và triển khai chương trình kiểm soát chống tĩnh điện trong nhà máy theo tiêu chuẩn kiểm soát chống  tĩnh điện trong nhà  máy theo  tiêu chuẩn  ANSI/ESD   S20.20 ESD

  1. Sử dụng các thiết bị đo và những sai lầm thường gặp

Giải thích nguyên lý hoạt  động,  thực  hành  sử dụng các  thiết bị kiểm soát tĩnh điện như  máy đo điện tĩnh,  điện trở, CPM, thiết bị phát  hiện phóng  tĩnh điện

  1. Kiểm soát tĩnh điện đối  với các linh kiện  nhạy cảm tĩnh  điện, Bản  mạch, CDM

Nâng cao  khả năng  kiểm soát ESD và phương pháp  đo lường đo lường cho mô hình phóng tĩnh điện từ thiết bị (CDM) và linh kiện nhạy  cảm  về tĩnh điện (Class 0) và bảng  mạch  cũng được biết đến và rất nhiều các yêu cầu kỹ thuật cũng như các lỗi cần tránh


ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO                                                                             

Đăng ký online ( ESDA): 

http: www.esda.org/events/calendar/

Phí tham dự ( 3days): 14-16 / 3 / 2017  23,471,050 VND / 1020 US

Đăng ký tại Việt Nam:

Mr. Đào Duy Luận 

     Email: Dao Duy Luan luandd@systech.com.vn
     Phone: +84-4-3557-9556

Thông tin chi tiết về khóa học:  ESDA Event ( English file)
Trao đổi hợp tác?
Bạn cần được Hỗ trợ
Liên hệ ngay