Đội ngũ SYSTECH
Systech chuyên nghiệp, khoa học và chủ động trong cung việc cung cấp các hệ thống giá trị cao hơn cho các ngành Công nghiệp sản xuất & Công nghiệp hỗ trợ. Với năng lực đó, Systech hiện đã và đang là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp FDI, các khách hàng lớn như Samsung, Canon, …
07/09/2017 | 2301 views
Thành viên HĐQT
17/04/2017 | 905 views
Giám đốc điều hành
17/04/2017 | 1000 views
Giám đốc kinh doanh
17/04/2017 | 1436 views
Phó Giám Đốc phát triển
17/04/2017 | 879 views
Kế Toán Trưởng
17/04/2017 | 607 views
Phó Giám Đốc Kho Vận
Danh mục bài viết
07/09/2017 | 2301 views
17/04/2017 | 905 views
17/04/2017 | 1000 views
17/04/2017 | 1436 views
17/04/2017 | 879 views
17/04/2017 | 607 views
Trao đổi hợp tác?
Bạn cần được Hỗ trợ
Liên hệ ngay